January 27, 2021
  
  • Promoting nonviolence and protecting human rights defenders since 1981
  • inga nyheter i denhär listan.

Sweden > Stödnätverket 

Stödnätverket

Betydelsen av PBIs närvaro avgörs av det internationella stöd vi har. Vår närvaro ger endast skydd om de aktörer som utövar våld är medvetna om, och känsliga för den opinion PBI skapar genom sina nätverk.

Stödnätverken består av institutioner, NGOs, regeringstjänstemän, medlemmar av diplomatkåren och parlamentsledamöter runt om i världen som på ett eller annat sätt uttryckt sitt stöd för PBIs arbete.

Genom möten, publikationer och rapporter hålls stödnätverken kontinuerligt informerade om PBIs arbete och situationen i de länderna där vi har projekt. Teamen har även regelbundna möten med myndigheter och andra institutioner i länderna. 

En förutsättning  för vår säkerhet är att alla alltid vet var vi finns och vad vi gör.

Om PBI

PBI är en religiöst och politiskt obunden organisation (en "NGO", non-governmental organisation) med observatörsstatus i FN. PBI arbetar med att stödja arbete för fred och grundläggande mänskliga rättigheter över hela världen.

 

Donera

Donate today

PBI-Sverige, Blixtåsvägen 6, 424 37 ANGERED


International Office, Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, U.K. Tel: +44 20 7065 0775
To find your nearest PBI office visit the international contact page