January 27, 2021
  
  • Promoting nonviolence and protecting human rights defenders since 1981
  • inga nyheter i denhär listan.

Sweden > Om PBI 

Om PBI

Peace Brigades International (PBI) är en politiskt och religiöst obunden internationell organisation som arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Sedan 1981 har vi arbetat för lokala, fredsskapande aktörers möjlighet att verka. Vi deltar aldrig i organisationernas arbete och vi anser att en hållbar konfliktlösning aldrig kan komma utifrån. Vi arbetar endast där vi fått förfrågningar från lokala organisationer.

Våra volontärer finns i konfliktområden och erbjuder internationell närvaro till personer och organisationer som utsätts för eller hotas av politiskt våld. PBI arbetar även med fredsutbildning. Vårt arbete grundas på principen om ickevåld.

Om PBI

PBI är en religiöst och politiskt obunden organisation (en "NGO", non-governmental organisation) med observatörsstatus i FN. PBI arbetar med att stödja arbete för fred och grundläggande mänskliga rättigheter över hela världen.

 

Donera

Donate today

PBI-Sverige, Blixtåsvägen 6, 424 37 ANGERED


International Office, Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, U.K. Tel: +44 20 7065 0775
To find your nearest PBI office visit the international contact page